Livet i kirken

I Misjonskirken har vi blant annet følgende aktiviteter:

Det er ikke langt til vår nærmeste søstermenighet Elim, som ligger på Heimdal. For noen områder som vår menighet mangler arbeid for kan du finner aktiviteter der.

Trondheim Misjonsmenighet.
Arkitekt Christies gt. 1c, 7012 Trondheim. Telefon: 94 14 81 31.
Organisasjonsnummer: 940102057.
Kontonummer: 9235 16 29209.
E-post: post@trondheim-misjonsmenighet.no