Om menigheten

Trondheim misjonskirke ble grunnlagt i 1859. Vi er en del av Misjonskirken Norge, som ble stiftet i 1884 og er en av Norges eldste frikirker.

Motto

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Visjon

Vår menighet ønsker å være en attraktiv og aktuell livsløpsmenighet som vokser og som arbeider målrettet for å gjøre Jesus kjent.

Formål

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.

Menigheten skal:

Strategi

Menigheten har utarbeidet et eget strategidokument.

Lederskap

Menighetens lederskap består av:

Pastor

Pastor Tarjei Cyvin har normalt kontortid i kirka mellom 10-14 på tirsdager og onsdager. Ta gjerne kontakt, feks. på epost pastor@trondheim-misjonsmenighet.no hvis du vil gjøre en avtale.

Forvaltningsrådet

Forvaltningsrådet har ansvaret for menighetens bygningsmasse.

Trondheim Misjonsmenighet.
Arkitekt Christies gt. 1c, 7012 Trondheim. Telefon: 94 14 81 31.
Organisasjonsnummer: 940102057.
Kontonummer: 9235 16 29209.
E-post: post@trondheim-misjonsmenighet.no